181-18  Bush Mungarrayi Tjuta  2018 Acrylic on linen 122 x 152cm $5500
       
     
 23-18  Willinyi ikuntji  2018  Acrylic on linen 122 x 198cm $6600
       
     
 91-18   Willinyi Ikuntji  2018   Acrylic on linen 152 x 174cm $11000
       
     
 182-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 122 x 152cm $5500
       
     
 184-18  Bush Mangari Tjuta  2018 Acrylic on linen 152 x 183cm SOLD
       
     
 229-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 122 x 198cm $6600
       
     
 474-17  Tjurrpinyi Ikuntji  2017 Acrylic on linen 91 x 122cm SOLD
       
     
 475-17  Tjurrpinyi Ikuntji  2017 Acrylic on linen 122 x 91cm $3100
       
     
 483-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 152 x 183cm $8200
       
     
 484-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 91 x 152cm SOLD
       
     
 538-17  Willing Ikuntji  2017 Acrylic on linen 153 x 182cm $8200
       
     
 586-18  Mangkarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 152 x 183cm $8200
       
     
 586-17  Papa Tjukurrpa  2017 Acrylic on linen 122 x 198cm $6600
       
     
 601-17  Papa Tjukurrpa-Nyumannu  2017 Acrylic on canvas 122 x 46cm $1600
       
     
 603-17  Tjurrpinyi Ikuntji  2017 Acrylic on canvas 122 x 46cm $1600
       
     
 630-17  Tjurrpinyi Ikuntji  2017 Acrylic on canvas 122 x 46cm $1600
       
     
 187-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 91 x 76cm $1900
       
     
 658-17 Acrylic on canvas 91 x 76cm $1900
       
     
 119-18  Tjurrpinyi Ikuntji  2018 Acrylic on linen 91 x 51cm SOLD
       
     
 66-19  Bush Mangarri Tjuta  2019 Acrylic on linen 122 x 198 $6600
       
     
 Exhibition install view
       
     
 Exhibition install view
       
     
 Exhibition install view
       
     
 Exhibition install view
       
     
 Exhibition install view
       
     
 Exhibition install view
       
     
 Exhibition install view
       
     
 181-18  Bush Mungarrayi Tjuta  2018 Acrylic on linen 122 x 152cm $5500
       
     

181-18 Bush Mungarrayi Tjuta 2018
Acrylic on linen
122 x 152cm
$5500

 23-18  Willinyi ikuntji  2018  Acrylic on linen 122 x 198cm $6600
       
     

23-18 Willinyi ikuntji 2018
Acrylic on linen
122 x 198cm
$6600

 91-18   Willinyi Ikuntji  2018   Acrylic on linen 152 x 174cm $11000
       
     

91-18 Willinyi Ikuntji 2018
Acrylic on linen
152 x 174cm
$11000

 182-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 122 x 152cm $5500
       
     

182-18 Bush Mangarri Tjuta 2018
Acrylic on linen
122 x 152cm
$5500

 184-18  Bush Mangari Tjuta  2018 Acrylic on linen 152 x 183cm SOLD
       
     

184-18 Bush Mangari Tjuta 2018
Acrylic on linen
152 x 183cm
SOLD

 229-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 122 x 198cm $6600
       
     

229-18 Bush Mangarri Tjuta 2018
Acrylic on linen
122 x 198cm
$6600

 474-17  Tjurrpinyi Ikuntji  2017 Acrylic on linen 91 x 122cm SOLD
       
     

474-17 Tjurrpinyi Ikuntji 2017
Acrylic on linen
91 x 122cm
SOLD

 475-17  Tjurrpinyi Ikuntji  2017 Acrylic on linen 122 x 91cm $3100
       
     

475-17 Tjurrpinyi Ikuntji 2017
Acrylic on linen
122 x 91cm
$3100

 483-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 152 x 183cm $8200
       
     

483-18 Bush Mangarri Tjuta 2018
Acrylic on linen
152 x 183cm
$8200

 484-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 91 x 152cm SOLD
       
     

484-18 Bush Mangarri Tjuta 2018
Acrylic on linen
91 x 152cm
SOLD

 538-17  Willing Ikuntji  2017 Acrylic on linen 153 x 182cm $8200
       
     

538-17 Willing Ikuntji 2017
Acrylic on linen
153 x 182cm
$8200

 586-18  Mangkarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 152 x 183cm $8200
       
     

586-18 Mangkarri Tjuta 2018
Acrylic on linen
152 x 183cm
$8200

 586-17  Papa Tjukurrpa  2017 Acrylic on linen 122 x 198cm $6600
       
     

586-17 Papa Tjukurrpa 2017
Acrylic on linen
122 x 198cm
$6600

 601-17  Papa Tjukurrpa-Nyumannu  2017 Acrylic on canvas 122 x 46cm $1600
       
     

601-17 Papa Tjukurrpa-Nyumannu 2017
Acrylic on canvas
122 x 46cm
$1600

 603-17  Tjurrpinyi Ikuntji  2017 Acrylic on canvas 122 x 46cm $1600
       
     

603-17 Tjurrpinyi Ikuntji 2017
Acrylic on canvas
122 x 46cm
$1600

 630-17  Tjurrpinyi Ikuntji  2017 Acrylic on canvas 122 x 46cm $1600
       
     

630-17 Tjurrpinyi Ikuntji 2017
Acrylic on canvas
122 x 46cm
$1600

 187-18  Bush Mangarri Tjuta  2018 Acrylic on linen 91 x 76cm $1900
       
     

187-18 Bush Mangarri Tjuta 2018
Acrylic on linen
91 x 76cm
$1900

 658-17 Acrylic on canvas 91 x 76cm $1900
       
     

658-17
Acrylic on canvas
91 x 76cm
$1900

 119-18  Tjurrpinyi Ikuntji  2018 Acrylic on linen 91 x 51cm SOLD
       
     

119-18 Tjurrpinyi Ikuntji 2018
Acrylic on linen
91 x 51cm
SOLD

 66-19  Bush Mangarri Tjuta  2019 Acrylic on linen 122 x 198 $6600
       
     

66-19 Bush Mangarri Tjuta 2019
Acrylic on linen
122 x 198
$6600

 Exhibition install view
       
     

Exhibition install view

 Exhibition install view
       
     

Exhibition install view

 Exhibition install view
       
     

Exhibition install view

 Exhibition install view
       
     

Exhibition install view

 Exhibition install view
       
     

Exhibition install view

 Exhibition install view
       
     

Exhibition install view

 Exhibition install view
       
     

Exhibition install view